Spinarki

Firma TITAN jest jedną z wiodących firm na świecie, w branży spinania taśmą z wykorzystaniem bandownic i urządzeń spinającyh z filiami w wielu krajach europejskich, amerykańskich i azjatyckich, a nawet w Australii. Wszystkie narzędzia i głowice TITAN, a także spinarki (wiązarki) i ich elementy sterujące są opracowywane, projektowane, konstruowane, produkowane i testowane we własnym, bardzo dobrze wyposażonym zakładzie i liniach montażowych opartych na najnowszych standardach i know-how.

Jako dostawca całego systemu spinana jesteśmy w najlepszej sytuacji, aby zrozumieć wszystkie różne aspekty procesu wiązania. Nie skupiamy się wyłącznie na bandownicach, urządzeniach lub taśmie. Skupiamy się na ogólnym rozwiązaniu, tj. na doskonałym procesie wiązania. Jako dostawca kompletnego systemu mamy bezpośredni dostęp i bezpośredni wpływ na wszystkie pojedyncze komponenty. Możemy modyfikować wymiary taśm, a nawet ich cechy materiałowe. Możemy zmienić techniki łączenia lub zaproponować kompletne nowe technologie łączeń, jeśli to konieczne. Możemy zaprojektować nowe bandownice i głowice. I chociaż nasza linia wiązarek jest w pewnym stopniu wystandaryzowana, możemy opracować zmodyfikowane lub kompletne nowe koncepcje, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Ale TITAN nie koncentruje się wyłącznie na nowych technologiach. Stałe ulepszanie istniejących rozwiązań w zakresie urządzeń i wiązarek ma tak samo wysoki priorytet. Na przykład TITAN opracował pierwszą serię spinarek bezspinkowych, eliminując źródło trwałych awarii.

Prawdziwy skok kwantowy w wiązaniu przedstawia TITANARG®. Złącze spawane TIG jest najsilniejszym i najbezpieczniejszym dostępnym połączeniem taśmowym.

 

Urządzenia i przyrządy do spinania
taśmą stalową

 

Urządzenia i przyrządy do spinania 
taśmą z tworzywa sztucznego

 

Akcesoria i eksploatacja